sep
sep

Agroforesteria
L’agroforesteria també és un dels principis bàsics que apliquem als nostres vinyets. Es tracta d’una tècnica que recupera la tradició ancestral de combinar arbres i arbustos amb cultius. La pràctica de l’agroforesteria a les explotacions vitivinícoles es encara molt incipient.

Els beneficis d’aquesta pràctica són múltiples: millora la fertilitat biològica del sòl amb la filtració de les aigües de pluja; redueix l’erosió del terreny gràcies a les arrels; augmenta la matèria orgànica per la descomposició de fulles i arrels; millora la fixació del nitrogen al sòl gràcies a la plantació d’arbres de la família de les lleguminoses; contribueix a la biodiversitat actuant com a refugi per a ocells i insectes pol·linitzadors; i redueix les malures dels cultius perquè insectes nocius i fongs dels arbres s’equilibren.

La inclusió d’arbres en els vinyets també aporta beneficis microclimàtics directes, com el filtratge del vent, la reducció de la incidència directa de la llum solar sobre el terreny, en els moments de major intensitat, i la contribució a mantenir la humitat del sòl gràcies a l’efecte tampó de l’evapotranspiració. Aquesta última característica és cada cop més important per enfrontar-se a les sequeres cada cop més freqüents.

 

      
 
93 481 64 34 - 972 525 578

Celler: Sant Jordi, 4B 17469 Vilamalla
Vinyets: Nou, 5 17469 Siurana d'Empordà

info@vinsdetaller.com        

 

  • Vimeo
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram

GPI Software - Internet & Web Solutions