sep
sep

Cada edició de Vins de Taller és fruit d’un llarg procés natural que combina diversos factors: pràctiques de viticultura i vinicultura pròpies, els varietals amb què s’han elaborat, el clima mediterrani i el sòl on es conreen els ceps. Aquestes característiques úniques són les que conformen un terroir, el nostre terroir empordanès.

Els camps de Vins de Taller es troben a la Regió III segons l’escala vinícola de Winkler i Amerine. El vent natural de la zona és la tramuntana empordanesa, que pot arribar a bufar per sobre dels 120 km/h. Les temperatures varien força entre el dia i la nit, sobretot en els vinyets del bosc, plantats amb la varietat Malbec. La pluviometria és irregular al llarg de l’any, típica del clima mediterrani, i escassa a l’estiu. El sòl dels nostres vinyets és àlcali, amb una textura franca, formada per un 36% de sorra, un 17% d’argil·la i un 47% de llim.

A Vins de Taller estem convençuts que els vins de qualitat provenen d’un treball constant, que comença des del moment de plantar els camps. En els nostres vinyets els ceps estan plantats densament, per aconseguir una major competència radicular entre ells i, per tant, la producció es limita de manera natural i és d’una major qualitat. El rendiment mig calculat per als ceps de raïm negre es de 0,8 a 1kg i per als varietals blancs d’1,2 a 1,5kg.

També practiquem la tècnica de la coberta vegetal en els camins entre ceps, per mantenir la humitat natural del sòl i garantir la disponibilitat d’aigua. Els nostres ceps no disposen de cap aportació suplementària d’aigua, de manera que esdevenen més resistents als cops de calor, alhora que les seves arrels penetren més profundament la terra per buscar aigua a més fondària. Aquesta tècnica transmet a les edicions de Vins de Taller més i majors notes minerals.

Conreem els ceps amb espatllera per aconseguir una major superfície de fulla i fruit exposats al sol. En captar més llum, el creixement de tots els òrgans de la planta és més profitós. Un cop els gotims de raïm estan formats, despampolem un a un els ceps, eliminant les fulles basals i permetent que els fruits madurin a ple sol.

 

      
 
93 481 64 34 - 972 525 578

Celler: Sant Jordi, 4B 17469 Vilamalla
Vinyets: Nou, 5 17469 Siurana d'Empordà

info@vinsdetaller.com        

 

  • Vimeo
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram

GPI Software - Internet & Web Solutions